Substrat

Seramis kan användas för att göra ett halvvattensystem.

Seramics lerkorn absorberar och sänker långsamt vatten och näringsämnen.

Speciella vattenmätare anger rotbollens fuktighet.